Johanna Taskinen piirroskuva Terapia-asema Sateenkaaren toimitilasta.

Rehabilitering vid Regnbågen

Terapiföreningen Regnbågen r.f. är tjänsteproducent för medicinsk rehabilitering. Under samma tak finns tal-, ergo- och fysioterapi samt neuropsykiatrisk rehabilitering.

Klienter kan söka sig till rehabilitering vid Regnbågen med en rehabiliteringsplan från den offentliga hälsovården. Terapierna kan förverkligas med betalningsförbindelse från FPA eller den offentliga hälsovården. Vi fungerar enligt FPA:s standard för terapi i öppen vård inom krävande medicinsk rehabilitering. Terapierna är momsfria hälsovårdstjänster. Regnbågen har en giltig patientförsäkring samt ansvarsförsäkring för verksamheten. Som patientombudsman fungerar Pol.mag. Juhani Laine. Verksamheten övervakas av Regionfövaltningsverket.

Regnbågens terapeuter har ett brett kunnande inom rehabiliteringens flera olika områden och är av Valvira legitimerade terapeuter. En senior-junior-mentormentalitet förverkligas, där kunskap och erfarenhet utbyts och överförs terapeuter emellan. Terapiföreningen understöder arbetstagarnas fortbildning, arbetshandledning och arbetshälsovård. Professionellt samspel sker på nationell och internationell nivå i samband med fortbildning, kurser och seminarier.

För oss är det viktigt att samarbeta på alla plan. Vi samarbetar med rehabiliteringsklienter, dagvården, skolväsendet, eftermiddagsverksamheter, boendeenheter, den allmänna hälsovården, yrkesinrättningar och högskolor.

Kontaktuppgifter

Adress

Peltolavägen 2a
20720 Åbo

 

Telefonnummer

02 2770 030 

 

Vid ärenden som gäller terapier, kontakta vänligen terapeuten i fråga. 

 

E-post:

toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

FO-nummer

1464084-2

Föreningens registreringsnummer 

174.519

 

 

Länk till FPA

Du hittar oss här

Fotografi: Studio Brahe

 

Layout Type