Terapia-asema Sateenkaaren talo sijaitsee kauniissa ja viihtyisässä historiallisessa ympäristössä.

Rehabiliteringsomgivningen

Vår mottagning finns vid Terapicentret Regnbågen för barn och unga, som är beläget i Åbo i en lugn och historisk miljö.

Mottagningsutrymmena är tillgängliga och kan formas enligt individuella behov. I samband med renoveringen har byggnadens ursprung beaktats. Tal-, ergo- och fysioterapeuterna arbetar under samma tak. 

Rehabiliteringen kan i enlighet med rehabiliteringsplanen ske som mottagningsbesök, på distans eller som hembesök i klientens vardagsmiljö. Då kan rehabiliteringen ske hemma, vid dagvården, i skolan, i simbassängen, i naturen eller i en ändamålsenlig fritidsmiljö. Vi är i första hand verksamma i Åbo med omnejd.

I rehabiliteringsplanen definieras hurdan terapiform klienten bör få, t.ex.: individuell terapi, samterapi, gruppterapi eller multidisciplinär rehabilitering. Förutom terapiperioder erbjuder vi även konsultationer och bedömningar. Kontakten till och samarbetet med våra klienter är en viktig grundsten i rehabiliteringsprocessen. Inom Regnbågen kan rehabiliteringen förverkligas på svenska, finska och/eller engelska. Vi använder och tillämpar även tecken som stöd och AKK (alternativa kompletterande kommunikationsmetoder). Vi har utvecklat ett hembibliotek för våra klienter där man kan bekanta sig med olika hjälpmedel.

Kontaktuppgifter

Adress

Peltolavägen 2a
20720 Åbo

 

Telefonnummer

02 2770 030 

 

Vid ärenden som gäller terapier, kontakta vänligen terapeuten i fråga. 

 

E-post:

toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

FO-nummer

1464084-2

Föreningens registreringsnummer 

174.519

 

 

Länk till FPA

Du hittar oss här

Fotografi: Studio Brahe

 

Layout Type