Kuntoutusprosessi on kuin polku

Rehabiliteringsstigen

Regnbågens klienter är spädbarn, dagisbarn, förskolebarn, skolbarn i olika åldrar samt ungdomar och vuxna. Våra klienter kommer från många olika utgångslägen och med olika rehabiliteringsbehov.

Det individuella stödbehovet varierat i takt med olika skeden i livet. Intresset för medmänniskan, finurlighet, individuella lösningar och gemensamma aktiviteter hämtar glädje till rehabiliteringen. Terapierna utgör en naturlig del av vardagen och målsättningen är att sträva efter en social jämlikhet.

Rehabiliteringsprocessen är en gemensam resa för klienten och terapeuten. Den individuella rehabiliteringsplanen, som lagts upp vid den offentliga hälsovården, utgör grunden för rehabiliteringen.

Vårt arbete styrs av en starkt yrkesetiskidentitet. Klientens och familjens önskemål och resurser beaktas vid planering av rehabiliteringsperioden. För oss är det viktigt att bemöta klienterna och familjerna ur ett klientvänligt perspektiv.

Kontaktuppgifter

Adress

Peltolavägen 2a
20720 Åbo

 

Telefonnummer

02 2770 030 

 

Vid ärenden som gäller terapier, kontakta vänligen terapeuten i fråga. 

 

E-post:

toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

FO-nummer

1464084-2

Föreningens registreringsnummer 

174.519

 

 

Länk till FPA

Du hittar oss här

Fotografi: Studio Brahe

 

Layout Type