Fysioterapeutti Eija Tikakoski pukee kenkää

Fysioterapi

Våra fysioterapeuter är utbildade/specialiserade NDT Bobath-terapeuter och innehar således specialkunskap om neurologiskt inriktad habilitering. NDT-tillvägagångssättet är tillämpbart för alla åldrar, från nyfödda till unga vuxna. Läs vidare...


Puheterapeutti Marjaana Ala-Sorvari ja punaiset nenät

Talterapi

Grunden för talterapi ligger i tidig växelverkan och ett individuellt bemötande av alla klienter. Vi strävar efter närvaro och flyt i klientens vardag. Regnbågens talterapeuter har fortbildat sig aktivt. I talterapin ligger fokus på habilitering av växelverkan, uttrycksförmåga, språkförståelse samt oralmotoriska svårigheter som är kopplade till talproduktion och utmaningar med ätandet. Läs vidare...

Toimintaterapeutti Catja Sell-Fernelius ja terapialaatikko

Ergoterapi

Målsättningen med ergoterapi är att hitta individuella och meningsfulla lösningar för självständiga prestationer i olika livsskeden och -situationer. Läs vidare...

 

Kontaktuppgifter

Adress

Peltolavägen 2a
20720 Åbo

 

Telefonnummer

02 2770 030 

 

Vid ärenden som gäller terapier, kontakta vänligen terapeuten i fråga. 

 

E-post:

toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

FO-nummer

1464084-2

Föreningens registreringsnummer 

174.519

 

 

Länk till FPA

Du hittar oss här

Fotografi: Studio Brahe

 

Layout Type