Ergoterapi

Målsättningen med ergoterapi är att hitta individuella och meningsfulla lösningar för självständiga prestationer i olika livsskeden och -situationer.

 

I terapierna stöds utvecklingen av de färdigheter och kunskaper som behövs för en självständig utveckling. Barnets motivation till interaktion och att uttrycka sig själv förstärks med hjälp av lek och andra målinriktade aktiviteter. Barnet får, med stöd av terapeuten, en möjlighet att skapa sin egen lek och självständigt styra sitt agerande i leken. Genom leken får barnet en möjlighet att utveckla t.ex. sina motoriska, känslomässiga, sensoriska och sociala färdigheter. Ergoterapi stöder barns och ungas självständighet, initiativtagande och problemlösningsförmåga.

 Vi samarbetar med barnets familj, dagvård, skola samt andra instanser barnets och den ungas omgivning. Att kunna sprida kunskap och förstå barnets utmaningar är en viktig del av terapin. Vid behov hjälper vi till då klientens omgivning behöver modifieras

 Ergoterapin fortskrider enligt barnets eller den ungas individuella behov. Vi har fortbildat oss mångsidigt bl.a.; Sensorisk integration (SI)-terapi, Neuro Developmental Treatment (NDT)-tillvägagångssätt samt Neuropsykiatrisk coaching.

Terapia-asema Sateenkaaren toimintaterapeutit Ulla Salo, Marketta Saarinen, Tuula Kalliovaara, Catja Sell-Fernelius ja Minna Hakasalo

Kontaktuppgifter

Adress

Peltolavägen 2a
20720 Åbo

 

Telefonnummer

02 2770 030 

 

Vid ärenden som gäller terapier, kontakta vänligen terapeuten i fråga. 

 

E-post:

toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

FO-nummer

1464084-2

Föreningens registreringsnummer 

174.519

 

 

Länk till FPA

Du hittar oss här

Fotografi: Studio Brahe

 

Layout Type