Fysioterapi

Våra fysioterapeuter är utbildade/specialiserade NDT Bobath-terapeuter och innehar således specialkunskap om neurologiskt inriktad habilitering. NDT-tillvägagångssättet är tillämpbart för alla åldrar, från nyfödda till unga vuxna.

 I fysioterapin ligger fokus på att stöda de motoriska färdigheterna samt rörelse- och funktionsförmågan. Vi strävar till att för varje klient hitta individuella lösningar och sätt att kunna röra på sig, leka och delta i fritidsverksamhet. För oss fysioterapeuter är händerna det viktigaste redskapet i habiliteringen.  

 Vid behov följer vi med klienten genom olika utvecklings- och livsskeden. Vi strävar efter att kunna skapa åldersenliga upplevelser och nya erfarenheter.

Terapiayhdistys Sateenkaaren fysioterapeutit Eija Tikakoski, Tanja Salo ja Elina Enqvist

Kontaktuppgifter

Adress

Peltolavägen 2a
20720 Åbo

 

Telefonnummer

02 2770 030 

 

Vid ärenden som gäller terapier, kontakta vänligen terapeuten i fråga. 

 

E-post:

toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

FO-nummer

1464084-2

Föreningens registreringsnummer 

174.519

 

 

Länk till FPA

Du hittar oss här

Fotografi: Studio Brahe

 

Layout Type