Talterapi

Grunden för talterapi ligger i tidig växelverkan och ett individuellt bemötande av alla klienter. Vi strävar efter närvaro och flyt i klientens vardag. Regnbågens talterapeuter har fortbildat sig aktivt. I talterapin ligger fokus på habilitering av växelverkan, uttrycksförmåga, språkförståelse samt oralmotoriska svårigheter som är kopplade till talproduktion och utmaningar med ätandet.

 

Talterapin främjar kommunikationsfärdigheter och känslolivet. I talterapin stöder vi utvecklingen av barnets självuppfattning genom interaktion, delaktighet och lek. Vi utnyttjar kontinuerligt alternativa och kompletterande kommunikationsmetoder (AKK). Bildkommunikation, kommunikationshjälpmedel, ritandet och tecken som stöd utnyttjas ständigt i terapierna. Vi gör oralmotoriska bedömningar och har specialkunskap i Talk Tools® Oral Placement Therapy och  Castillo Morales Brondo-terapimetoderna. Vår talterapeut är en av de första certifierade Talk Tools OPT-terapeuterna i Finland.

Terapia-asema Sateenkaaren puheterapeutit Marjaana Ala-Sorvari, Jessica Åkermack, Julia Manelius ja Elina Suominen.

Kontaktuppgifter

Adress

Peltolavägen 2a
20720 Åbo

 

Telefonnummer

02 2770 030 

 

Vid ärenden som gäller terapier, kontakta vänligen terapeuten i fråga. 

 

E-post:

toimisto@terapiasateenkaari.fi

 

FO-nummer

1464084-2

Föreningens registreringsnummer 

174.519

 

 

Länk till FPA

Du hittar oss här

Fotografi: Studio Brahe

 

Layout Type